Afstudeerscriptie Niet alles wat kan, hoeft

Dit onderzoek richtte zich op de palliatieve zorg. Doel is kennis over palliatieve zorg vergroten, waardoor de kwaliteit van zorg verbeterd. Markeringsfase en advance care planning zijn meegenomen voor het creëren van een completer beeld. Reguliere zorg wordt hoogstens benoemd om resultaten bekrachtigen.

Dit onderzoek baseerde zich op wetenschappelijke literatuur, gevonden door middel van een DDO. Lees hier de scriptie