Er komt een onderzoek met artsen en nabestaanden naar de stijging van palliatieve sedatie

Minister Hugo de Jonge van volks­gezondheid laat komende tijd diepte-interviews afnemen met artsen, nabestaanden, patiënten en andere betrokkenen bij palliatieve sedatie. Hij wil weten waarom dit in een diepe slaap brengen in de stervensfase vaker voorkomt. Lees verder