Knelpunten enquete palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

De richtlijnwerkgroep heeft knelpunten verzameld. In deze enquête horen we graag van u welke van deze knelpunten u het meest belangrijk vindt. Ook kunt u andere knelpunten in de zorg rondom palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking aangeven.

 
De enquête duurt tot 10 minuten en u kunt de enquête tot 3 september invullen. Klik hier om naar de enquete te gaan