WAT BIEDT HET LIDMAATSCHAP VAN DE V&VN PZ?

Bent u werkzaam in de palliatieve zorg en heeft u interesse voor de ontwikkelingen op dit gebied of wilt u graag een bijdrage leveren ter bevordering van de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland? Meldt u zich dan aan als lid van de V&VN Palliatieve Zorg!

Wilt u lid worden van V&VN Palliatieve Zorg, dan kan dat via deze link 'lid worden'  of door een mail te sturen naar de ledenservice.

Om lid te worden van V&VN Palliatieve Zorg is het noodzakelijk basislid te worden van V&VN. De totale contributie voor het lidmaatschap van de V&VN  bedraagt € 94,- per persoon per jaar voor gewone leden, en € 50,- voor studenten en gepensioneerden. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Basislidmaatschap V&VN voor gewone leden: € 69,-(de mogelijkheid om je in te schrijven in het Kwaliteitsregister V&V is hierbij inbegrepen)
 
Basislidmaatschap V&VN voor studenten en gepensioneerden: € 20-
 
Aanvullend lidmaatschap Pal voor profs, (V&VN Palliatieve Zorg): € 20-
Meer informatie over het basislidmaatschap V&VN.