Hogeschool Rotterdam benoemt Marieke Groot tot lector Person & Family Centred Care

In deze hoedanigheid gaat zij zich vooral richten op het vakgebied van de palliatieve zorg. Groot levert hiermee een bijdrage aan de ambitie van Hogeschool Rotterdam om de driehoek onderwijs, onderzoek en de (regionale) beroepspraktijk intensiever met elkaar te verbinden. Dit maakt het mogelijk om de palliatieve benadering in zowel zorg als het sociale domein steviger in te bedden. Lees verder